Θέσεις Εργασίας για Διοικητικά Στελέχη

Θέσεις Εργασίας
Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης «IdEF Κατάρτιση», ανακοινώνει την ανάγκη πλήρωσης δύο νέων θέσεων διοικητικών στελεχών για το γραφείο Αθηνών (Λεωφ. Κηφισίας 125, Αθήνα TK 11524| Μετρό Πανόρμου).

Οι θέσεις αφορούν σε πλήρη απασχόληση, για την υποστήριξη των προγραμμάτων επιδοτούμενης κατάρτισης και η παρούσα ανακοίνωση αφορά σε τρίμηνη σύμβαση, με δυνατότητα μετατροπής της σε αορίστου χρόνου.

Απαραίτητα προσόντα πρόσληψης αποτελούν η κατοχή πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών και η άριστη χρήση ψηφιακών εργαλείων γραφείου (365, word, excel, forms κλπ).

Η καλή γνώση των Αγγλικών θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, στα ελληνικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: international@idef.gr

Πληροφορίες: κα Χριστίνα Δημητρέα, info@ideftraining.gr.

Το ΚΔΒΜ «IdEF Κατάρτιση» αποτελεί αδειοδοτημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το Institution d’Etudes Francophones (IdEF) αποτελεί αδειοδοτημένο Κολλέγιο, που ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1995 συμπράττοντας με το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord, με σκοπό την παροχή των ακαδημαϊκών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Paris 13 στην Ελλάδα.