Θαλάσσια Μπάνια από το ΔΟΚΜΕΠΑ. Ξεκίνησαν οι εγγραφές.

Θαλάσσια Μπάνια
Το πρόγραμμα «Θαλάσσια Μπάνια» απευθύνεται κυρίως στα μέλη του Κ.Α.Π.Η., στους συνοδούς και στις οικογένειές τους, Δημότες και Κατοίκους τού Δήμου Παπάγου – Χολαργού και θα διαρκέσει από 27 Ιουνίου έως 2 Σεπτεμβρίου 2022 με πρωινά μπάνια.

Τα μπάνια για τα μέλη των Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού θα γίνονται από Δευτέρα έως και Παρασκευή (10 μπάνια ανά περίοδο) και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν τις παραλίες των περιοχών Ζούμπερι, Λούτσα ή Αυλάκι.

Η είσοδος στην οργανωμένη παραλία (Αυλάκι) θα επιβαρύνει τους ίδιους.

 1.  Στα μπάνια θα προηγούνται τα μέλη τού Κ.Α.Π.Η.
 2. Το κόστος συμμετοχής για τα μέλη τού Κ.Α.Π.Η. καθορίζεται στα τρία ευρώ (3€) ανά μπάνιο, ήτοι στο ποσό των τριάντα ευρώ (30€) για τα δέκα (10) μπάνια.
 3. Το κόστος συμμετοχής για τα μη μέλη καθορίζεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5€) ανά μπάνιο, ήτοι πενήντα ευρώ (50€) για τα δέκα (10) μπάνια.
 4. Τα παιδιά από 1 μέχρι 5 ετών δωρεάν συμμετοχή και τα παιδιά των δημοτικών και γυμνασίων του Δήμου μας από 6 ετών έως 15 ετών 50% έκπτωση ανά περίοδο.
 5. Τα μέλη τού Κ.Α.Π.Η. με αναπηρία 67% και άνω έχουν δωρεάν συμμετοχή σε δύο περιόδους και 50% στις υπόλοιπες, εκτός εάν το τεκμαρτό ετήσιο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€). Στην περίπτωση αυτή συμμετέχουν δωρεάν σε όλες τις περιόδους.
 6. Τα μέλη τού Κ.Α.Π.Η. με ετήσιο εισόδημα μικρότερο των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€) έχουν δωρεάν συμμετοχή σε όλες τις περιόδους.
 7. Το ποσό καταβολής που θα προκύπτει, θα εξοφλείται εφάπαξ για όλη την περίοδο και δε θα επιστρέφεται σε καμία περίπτωση, είτε ολόκληρο είτε μέρους αυτού.
 8. Οι αρχηγοί των πούλμαν θα συμμετέχουν δωρεάν και θα αλλάζουν ανά περίοδο εφόσον υπάρχει επιθυμία, κατόπιν έγκρισης.
 9. Τα εισιτήρια δεν μπορούν να μεταβιβάζονται σε άλλο πρόσωπο.
 10. Ο Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. δε φέρει ουδεμία αστική ευθύνη για τους συμμετέχοντες.
 11. Εκπρόθεσμες εγγραφές θα γίνονται δεκτές, μόνο αν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις στα δρομολογημένα πούλμαν.
 12. Η ώρα αναχώρησης είναι 08:45 π.μ. από τις στάσεις που θα καθορίζονται από τον Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. και η ώρα επιστροφής είναι 12:30 μ.μ. (αναχώρηση από την παραλία). Οι ώρες ισχύουν για όλα τα δρομολόγια.
 13. Σε περίπτωση μη κάλυψης των τριάντα (30) θέσεων ανά δρομολόγιο, τότε αυτό δε θα πραγματοποιείται.
 14. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επικοινωνούν με την κα Αγγελή ώστε να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και την εγγραφή τους σε αυτό, προς αποφυγή λάθους.
 15. Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα οφείλουν να προσκομίσουν είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού, είτε πιστοποιητικό νόσησης σε ισχύ.
 16. Η καταβολή τού ποσού θα γίνεται με κατάθεση στη τράπεζα EUROBANK στον αριθμό λογαριασμού: 0026 0374 79 0200289141 με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ».
 17. Στο αποδεικτικό κατάθεσης στην αιτιολογία, θα πρέπει να αναγράφεται: ονοματεπώνυμο – θαλάσσια μπάνια.
 18. To αντίγραφο του αποδεικτικού κατάθεσης θα προσκομίζεται άμεσα στο Κ.Α.Π.Η. στην κα Αγγελή, Προϊσταμένη τού Τμήματος ώστε η/ο συμμετέχουσα/ων να συμπεριλαμβάνεται στη σχετική λίστα του προγράμματος «θαλάσσια μπάνια».

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΝΑ ΟΜΟΡΦΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡI

Με εκτίμηση

AΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.