Ιστορία, Φυσική, Οικονομία. Οι απαντήσεις από το φροντιστήριο Αξία

Στην Ιστορία, Φυσική και  Οικονομία διαγωνίστηκαν σήμερα οι υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων.

Τις απαντήσεις μας δίνει ο Όμιλος φροντιστηρίων Αξία

Ιστορία

Φυσική

Οικονομία