Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας της Περιφέρειας Αττικής – Σημαντικός ο ρόλος του και κατά την περίοδο της πανδημίας

Το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας της Περιφέρειας Αττικής, αποτελεί ένα ακόμη  σύγχρονο εργαλείο διαχείρισης της καθημερινότητας των πολιτών. Μάλιστα κατά την περίοδο του κορωνοϊού, οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται μέσω του Κέντρου είναι κρίσιμης σημασίας σε επίπεδο πρόληψης και προστασίας από την πανδημία.

Λόγω των ειδικών απαιτήσεων που προέκυψαν κατά την περίοδο αυτή,  το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας (Κ.Δ.Κ.) της Περιφέρειας Αττικής ανέπτυξε επιπλέον  δραστηριότητες με στόχο να συμβάλει στην αποτελεσματικότερη υλοποίηση μέτρων πρόληψης κατά του COVID19.

Μετά από σχετικές οδηγίες του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη προς τον προϊστάμενο του Κέντρου Διαχείρισης και Μελετών Κυκλοφορίας Δ. Κεφαλληνό και το Σύμβουλο Οδικής Ασφάλειας της Περιφέρειας Αττικής Κ. Λογοθέτη,  η Περιφέρεια ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης παρέχοντας του καθημερινά, αναλυτικά στοιχεία για την εξέλιξη της κυκλοφορίας.

Με τη χρήση των αυτών των στοιχείων μπορεί μεταξύ άλλων να αξιολογηθεί και ο βαθμός συμμόρφωσης των πολιτών στα μέτρα που έχουν ληφθεί.

Οι πληροφορίες που παρέχονται παράγονται από τους συγκοινωνιολόγους του Κ.Δ.Κ. μετά από επεξεργασία των πρωτογενών στοιχείων των θέσεων μέτρησης του συστήματος. Σε αυτά περιλαμβάνονται διαγράμματα κυκλοφοριακών φόρτων και ποσοστιαίες μεταβολές της κυκλοφορίας σε χαρακτηριστικές θέσεις του οδικού δικτύου, με σύγκριση των φόρτων που επικρατούσαν την περυσινή αντίστοιχη περίοδο, την πρώτη εβδομάδα λήψης των μέτρων και την τρέχουσα εβδομάδα.

Επίσης στις Πινακίδες Μεταβλητών Μηνυμάτων αναγράφονται συστηματικά, μηνύματα εκ μέρους της Περιφέρειας Αττικής, για την τήρηση των μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας. Στις πινακίδες αυτές, εφόσον διαπιστωθεί από τους χειριστές η ύπαρξη τροχαίου ατυχήματος ή άλλου κυκλοφοριακού προβλήματος στο οδικό δίκτυο, αναρτώνται μηνύματα προειδοποίησης των οδηγών για το συμβάν.

Το ΚΔΚ λειτουργεί σε 24ωρη βάση και παρακολουθεί με κάμερες την κυκλοφορία στις κεντρικές αρτηρίες, ενώ οι συγκοινωνιολόγοι προχωρούν στην εκπόνηση νέων μελετών για τη βελτίωση των ρυθμίσεων φωτεινής σηματοδότησης σε διάφορους κόμβους με στόχο την επίλυση κυκλοφοριακών προβλημάτων σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα σε ζητήματα που αφορούν στον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών της Περιφέρειας και επισημαίνει:

«Προτεραιότητά μας είναι η ψηφιοποίηση των λειτουργιών της Περιφέρειας Αττικής. Το  Κέντρο Διαχείρισης και Μελετών Κυκλοφορίας της Περιφέρειας Αττικής αποτελεί ένα ενδεικτικό παράδειγμα. Οι πληροφορίες που αντλούμε μέσα από τα στοιχεία που επεξεργάζεται το ειδικό επιστημονικό προσωπικό θα μας επιτρέψουν την επόμενη περίοδο να διαχειριζόμαστε καλύτερα ζητήματα που αφορούν στην καθημερινότητα των κατοίκων της Αττικής. Στην παρούσα φάση που έχουν τεθεί περιοριστικά μέτρα λόγω του κορωνοϊού, το Κέντρο αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο στην παρακολούθηση των ροών κυκλοφορίας».