Καλαθοσφαιρικός Όμιλος Χολαργού: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Καλαθοσφαιρικός Όμιλος  Χολαργού
Δυνάμει του καταστατικού του Συλλόγου, σε συνέχεια απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 17/04/2024, καλούνται τα μέλη του Καλαθοσφαιρικού Ομίλου Χολαργού σε Ετήσια Γενική Συνέλευση, με θέμα ημερήσιας διάταξης όπως παρακάτω. Η έγκριση της ΓΣ απαιτείται, εκτός όλων, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επικαιροποίησης του φακέλου Συλλόγου στην Περιφέρεια Αττικής, για την λήψη της επιχορήγησης του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.

ΘΕΜΑΤΑ :

  • Διοικητικός απολογισμός έτους 2023
  • Οικονομικός απολογισμός έτους 2023
  • Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2024
  • Ετήσια απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
  • Διάφορες Ανακοινώσεις

Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 2 Μαΐου 2024 στις 19:00 στα γραφεία του Συλλόγου.

Σε περίπτωση μη υπάρξεως απαρτίας η επαναληπτική ΓΣ θα πραγματοποιηθεί με όσους παρόντες στον ίδιο χώρο την Παρασκευή 3 Μαΐου 2024 και ώρα 14:00.

Υπενθυμίζεται ότι στην Συνέλευση μπορούν να παραβρεθούν και να ψηφίσουν τα μέλη που είναι οικονομικά ενήμερα και έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι (βλ. 6.2, Τα μέλη του Σωματείου, πλην των ιδρυτικών, μετά την πάροδο (1) έτους από την εγγραφή του, αποκτούν δικαίωμα να εκλεγούν και εκλέγονται στα όργανα του σωματείου…), όπως προβλέπεται στο καταστατικό του συλλόγου.

H παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί, όπως προβλέπεται από το καταστατικό, στα γραφεία του συλλόγου και θα αναρτηθεί στον Διαδικτυακό τόπο.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ

Κατερίνα Τούτουζα