Κοινωνιολογία, Χημεία, Πληροφορική. Οι απαντήσεις από το φροντιστήριο Αξία

Young woman taking test in job assessment center
Στην Κοινωνιολογία, Χημεία, Πληροφορική διαγωνίστηκαν σήμερα οι υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων.

Τις απαντήσεις μας δίνει ο Όμιλος φροντιστηρίων Αξία

Κοινωνιολογία

Χημεία

Πληροφορική