Με Πολεοδομικό Παπάγου η συνεδρίαση του Δ.Σ. την Τετάρτη

Με πρώτο θέμα την παραλαβή και έγκριση Β2 Φάσης του Γενικού Πολεοδομικού Παπάγου θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης αλλά κεκλισμένων των θυρών η 8η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού την Τετάρτη 17 Ιουνίου.

Δείτε παρακάτω τα θέματα:

i.   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Παραλαβή και έγκριση Β2 Φάσης της μελέτης «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) εντός των διοικητικών ορίων Κοινότητας Παπάγου» και επικαιροποίηση των προτεινόμενων χρήσεων γης σύμφωνα με το νέο Π.Δ/γμα 59/2018 «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης»

 

ii.    ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

  1. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 173/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συμμετοχή του Δήμου Παπάγου – Χολαργού στο Σύμφωνο των Δημάρχων.
  2. Έγκριση της υπ’ αριθ. 5/2020 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής, σχετικά με το Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ» του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.

iii.   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Εφαρμογή των ευεργετικών διατάξεων των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) – Μέτρα για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού Covid-19, όπως κυρώθηκαν με το Ν. 4683/2020 σχετικά με τις συμβάσεις μίσθωσης του Δήμου.
  2. Συμψηφισμός λειτουργικών δαπανών έτους 2019 των ΝΠΔΔ (ΔΟΠΑΠ και ΔΟΚΜΕΠΑ) με την τακτική επιχορήγηση που λαμβάνουν από το Δήμο Παπάγου – Χολαργού.
  3. Έγκριση πρακτικών επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων.
  4. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους.

iv.   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

  1. Σύσταση Εθελοντικής Ομάδας Δήμου Παπάγου – Χολαργού.