Με τηλεδιάσκεψη η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Δείτε τι θα συζητηθεί

Με τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί η 6η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.

Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Επικύρωση του υπ’ αριθ. 2/2020 πρακτικού συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
  2. Ενημέρωση σχετικά με τις ενέργειες που έκανε ο Δήμος, στο πλαίσιο των μέτρων προφύλαξης κατά της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19.
  3. Ενημέρωση για την ένταξη του Δήμου μας, στην υποχρεωτική δίχρονη εκπαίδευση από το σχολικό έτος 2020-2021.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

  1. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του αυτοτελούς τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020.
  2. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού και Στοιχείων Ισολογισμού 1

ου τριμήνου 2020.

  1. Καθορισμός ύψους αποζημίωσης Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις.
  2. Λήψη απόφασης για την ανάγκη μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση παραρτήματος του

2ου Νηπιαγωγείου Παπάγου για τα σχολικά έτη 2020-2021 και 2021-2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4674/2020.

10.Προσωρινή παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, στο πλαίσιο στήριξης των τοπικών επιχειρήσεων λόγω των μέτρων κατά της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19 και ορισμός σχετικής επιτροπής.