Με 27 θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη

Με 27 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα πραγματοποιηθεί η 4η τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Παπάγου – Χολαργού, στο δημαρχείο την Τετάρτη 13.03.2019 και ώρα 18:30

Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι η Αγορά ακινήτου στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού για κατασκευή  παιδικού σταθμού και η   Κατασκευή  –  τοποθέτηση  αναμνηστικής  στήλης  στο  Μεγάλο  άλσος  Στρ.  Παπάγου,  υπέρ  των εφέδρων Ελλήνων – Ελληνοκυπρίων καταδρομέων.

Δείτε παρακάτω τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Επικύρωση του υπ’ αριθ. 2/2019 πρακτικού συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
 2. Αγορά ακινήτου στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού.
 3. Κατασκευή  –  τοποθέτηση  αναμνηστικής  στήλης  στο  Μεγάλο  άλσος  Στρ.  Παπάγου,  υπέρ  τών εφέδρων Ελλήνων – Ελληνοκυπρίων καταδρομέων
 4. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), διάρκειας τριών (3) μηνών, για εποχικές ανάγκες φύλαξης και προστασίας παρυφών Υμηττού, λόφου Τσακού και του αστικού πρασίνου, καθώς και της πυρασφάλειας αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν. 3584/2007, όπως ισχύει.
 5. Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και  παραλαβής  Δημοσίων  συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών, για το έτος 2019.
 6. Κατανομή λειτουργικών δαπανών για τα σχολεία Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.
 7. Έκτακτη επιχορήγηση των Σχολικών Επιτροπών.
 8. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2019 (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών).
 9. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.
 10. Εξειδίκευση πιστώσεων για εκδηλώσεις τού Δήμου Παπάγου – Χολαργού.
 11. Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους.
 12. Έγκριση παράτασης  ισχύος  της  υπ΄  αριθ.  8100/2018  σύμβασης,  για  την  προμήθεια  πετρελαίου κίνησης Δήμου Παπάγου – Χολαργού.
 13. Έγκριση παράτασης  ισχύος της υπ΄ αριθ. 8512/2018 σύμβασης, για την προμήθεια βενζίνης Δήμου Παπάγου – Χολαργού.
 14. Εξέταση αιτημάτων κοπής δέντρων επί των οδών:
 • Δημοτική Κοινότητα Παπάγου
 • Πίνδου – Αλεβιζάτου – Παπακωνσταντίνου (άλσος)
 • Ξανθίππου 140
 • o Φραγκογιάννη 20 & Βλαχάβα
 • o   Ανατολικής Θράκης 18
 • Δημοτική Κοινότητα Χολαργού
 • o Ελ. Βενιζέλου 93 o  Πολυμνίας 27
 • o Ξανθίππου 23 & Βουτσινά
 1. Έγκριση του από 25.02.2019  πρακτικού κλήρωσης υπαλλήλων, ως μελών Επιτροπών  Παραλαβής Έργων τού Δήμου Παπάγου – Χολαργού.
 2. Έγκριση του  από  12.03.2019  πρακτικού κλήρωσης  υπαλλήλων,  ως  μελών  Επιτροπών  Παραλαβής Έργων τού Δήμου Παπάγου – Χολαργού.
 3. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής και ελέγχου τής ποιότητας υλικών, που χρησιμοποιούνται στο έργο ή ενσωματώνονται σε αυτό, για το έργο: «Συντήρηση παιδικών χαρών 2018».
 4. Παραλαβή τής  μελέτης:  «Τοπογραφική  αποτύπωση  στο  Ο.Τ.  217  της  Δημοτικής  Κοινότητας Παπάγου για εφαρμογή δικαστικής απόφασης».
 5. Έγκριση  1ου  Συγκριτικού  Πίνακα  της  μελέτης:  «Τοπογραφική  αποτύπωση  Κοιμητηρίου  Παπάγου, Σταδίου Μαρκ Μαρσώ Χολαργού, οδού Μακεδονίας Παπάγου και οδού Σαρανταπόρου Χολαργού».
 6. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ)  και  1ου  Πρωτοκόλλου Κανονισμού  Τιμών Μονάδας  Νέων  Εργασιών  (ΠΚΤΜΝΕ)  τού  έργου:  «Ανάπλαση  πλατείας  Εθνικής  Αντίστασης  και Παιδικής Χαράς».
 7. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής τού έργου: «Αποκατάσταση φθορών παιδικών χαρών 2016».
 8. Παράταση  χρονικής  ισχύος  των  συμβάσεων:  α)  υπ’  αριθ. 9090/2018  με  τίτλο:  «Προμήθεια  ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες τών υπηρεσιών τού Δήμου» και συγκεκριμένα της υποομάδας  Α2  «Ανάγκες  Κοινωνικού  Παντοπωλείου»  και β)  υπ’  αριθ.  14920/2018  με  τίτλο: «Προμήθεια  τροφίμων  για  τις  ανάγκες  τού  Κοινωνικού  Παντοπωλείου  τού  Δήμου»  και συγκεκριμένα του τμήματος Β1.3 «Είδη Παντοπωλείου» – ελαιόλαδο.
 9. Τροποποίηση της  υπ΄  αριθ.  4/2019  απόφασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  τού  Δημοτικού Οργανισμού  Κοινωνικής  Μέριμνας  και  Προσχολικής  Αγωγής  (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.),  περί  έγκρισης  του Οργανισμού  Εσωτερικής  Υπηρεσίας  του  κατόπιν  υποδείξεων  του  Γ’  Υπηρεσιακού  Συμβουλίου, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 34/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του.
 10. Έγκριση Β΄ αναμόρφωσης προϋπολογισμού τού Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.), οικονομικού έτους 2019, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 45/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του.
 11. Έγκριση της  υπ’  αριθ.  3/2019  απόφασης  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής,  σχετικά  με  την τροποποίηση  Κανονισμού  λειτουργίας  τής  Εμποροπανήγυρης  για  τον  εορτασμό  τού  Καθεδρικού Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Φανερωμένης Χολαργού, στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού.
 12. Έγκριση της  υπ’  αριθ.  4/2019  απόφασης  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής,  σχετικά  με  την απαγόρευση στάθμευσης, στη συμβολή τών οδών Αναστάσεως και Χατζηκωνσταντή τής Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου, για τη διευκόλυνση της διέλευσης των οχημάτων.
 13. Έγκριση της  υπ’  αριθ.  5/2019  απόφασης  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής,  σχετικά  με  την απαγόρευση  στάθμευσης  στις  διασταυρώσεις  τών  οδών,  για  τη  διευκόλυνση  της  διέλευσης  των οχημάτων.