Μη καταβολή τροφείων και μείωση ορίου ηλικίας των φιλοξενούμενων παιδιών αποφάσισε το Δ.Σ. του ΔΟΚΜΕΠΑ κατά τη διάρκεια της 3ης τακτικής συνεδρίασης.

Πιο συγκεκριμένα στη συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς  σύμφωνα με τις διατάξεις περί «Κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους», μετά από πρόταση της εκτελεστικής επιτροπής, αποφασίστηκε ομόφωνα η μη καταβολή τροφείων στους βρεφονηπιακούς – παιδικούς σταθμούς για όσο διαρκεί η αναστολή της λειτουργίας τους.

Η απαλλαγή από τα τροφεία θα έχει ισχύ από την ημερομηνία της προσωρινής διακοπής της λειτουργίας τους ήτοι από 11/03/2020 και μέχρι την ημερομηνία επαναλειτουργίας τους.

Στην περίπτωση που γονείς έχουν ήδη καταβάλει τροφεία  για το διάστημα αυτό, η καταβολή  θα συμψηφιστεί με τις πληρωμές όταν λειτουργήσουν και πάλι οι σταθμοί

Τα τροφεία που έχουν ήδη καταβληθεί από γονείς παιδιών  που θα αποχωρήσουν από τους παιδικούς σταθμούς θα επιστραφούν μετά από την προβλεπόμενη  διαδικασία.

Επίσης, αποφασίστηκε ότι από το έτος 2020- 2021 θα φιλοξενηθούν παιδιά ηλικίας από 18 μηνών έως την ηλικία της υποχρεωτικής εκπαίδευσής τους.

Ευχαριστώ θερμά όλα τα μέλη του Δ.Σ. για την συμμετοχή και την συμβολή τους στην ομαλή διεξαγωγή της δια περιφοράς συνεδρίασης.

Εύχομαι σε όλους Καλό Πάσχα

Χρύσα Παρίση

Πρόεδρος Δ.Σ.