Ξεκινούν σήμερα οι έγγραφές. Δείτε τα όρια των σχολείων της πόλης μας

Ξεκινούν σήμερα οι έγγραφές
Ξεκινούν σήμερα οι έγγραφές  των μαθητών που θα φοιτήσουν κατά τη σχολική χρονιά 2022-2023 στα Δημοτικά σχολεία  και στα Νηπιαγωγεία της πόλης μας.

Κάθε νηπιαγωγείο και δημοτικό σχολείο έχει δική του σχολική περιφέρεια. Δείτε παρακάτω τις σχολικές περιφέρειες της πόλης μας.

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ