Ονοματοδοσία κτιρίων και αιθουσών στο δημοτικό Συμβούλιο. Δείτε τα θέματα

δημοτικο-συμβουλιο-kosmonea1.jpg
Την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 18:30. θα  πραγματοποιηθούν δύο συνεδριάσεις, ειδική, με μοναδικό θέμα την Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Παπάγου – Χολαργού, έτους 2021  και  τακτική.

Η συνεδριάσεις θα πραγματοποιηθούν μέσω τηλεδιάσκεψης. Όσοι επιθυμούν να τις παρακολουθήσουν μπορούν να συνδεθούν στον σύνδεσμο https://www.hellasnews.tv/live22/

Με την ονοματοδοσία κτιρίων και αιθουσών ο Δήμαρχος Ηλίας Αποστολόπουλος τιμά  ανθρώπους οι οποίοι προσέφεραν στην πόλη μας και τίμησαν με τις δράσεις και την παρουσία τους τον Δήμο μας.

Πιο συγκεκριμένα

α) του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού (Λ. Περικλέους 55 – Χολαργός), σε «Κτήριο Δημάρχου Χαράλαμπου Σκούρτη»,

β) του κτηρίου του Κέντρου Νεότητας «Κωνσταντίνος Καραµανλής» – Γυμναστηρίου (Νευροκοπίου και Σωρανού του Εφεσίου – Παπάγου), σε «Κτήριο Δημάρχου Βασιλείου Ξύδη»,

γ) του κτηρίου Κ.Α.Π.Η. – Κοινωνικής Μέριμνας (Αγαμέμνονος 4 – Χολαργός), σε «Κτήριο Δημάρχου Δημητρίου Νικολάου»,

δ) του Δημοτικού Καταστήματος Παπάγου (Αναστάσεως 90 – Παπάγου), σε «Κτήριο Δημάρχου Καλλιόπης (Πίτσας) Λιάπη»,

ε) της αίθουσας του ισογείου στο Πολιτιστικό Κέντρο Παπάγου – ΠΟ.ΚΕ.ΠΑ. (Ελ. Βενιζέλου 1 Παπάγου), σε «Αίθουσα Δημάρχου Βασιλείου Μπλαδένη»,

στ) του Αθλητικού Κέντρου στον λόφο Τσακού (τέρμα οδού Σύρου – Χολαργός), σε «Αθλητικό Κέντρο Αντωνίου Πολύδωρα»,

ζ) του εκθεσιακού χώρου (επίπεδο -2) στο κτήριο του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού (Λ. Περικλέους 55 – Χολαργός), σε «Αίθουσα Αλέκου Φασιανού»,

η) του Παιδικού Σταθμού επί της οδού 17ης Νοεμβρίου 1973 αριθ. 121, σε «Παιδικός Σταθμός Δημάρχου Σοφοκλή Μαντά»,

θ) της πλατείας στην Κοινότητα Χολαργού επί των οδών 17ης Νοεμβρίου 1973, Μυκόνου, Δοϊράνης και Γρεβενών, στην οποία βρίσκεται το άγαλμα του δρομέα Λάσε Βίρεν (τέρμα 17ης Νοεμβρίου 1973), σε «Πλατεία Δημάρχου Παναγιώτη Παπαγιάννη»

Τα υπόλοιπα θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για τη διόρθωση αρχικών εγγραφών των ακινήτων με ΚΑΕΚ 051480111003/0/0 και ΚΑΕΚ 051480111009/0/0 με τη διοικητική διαδικασία του προδήλου σφάλματος και εξουσιοδότηση προς τον Δήμαρχο για την υπογραφή της σχετικής αίτησης.
 2. Εξέταση αιτήματος της κας Ελένης Τσουκαλά, για την παράταση ενός έτους της συμβάσης μίσθωσης του περιπτέρου που βρίσκεται στη συμβολή της Λ. Μεσογείων και Πυθαγόρα, στην Κοινότητα Χολαργού.
 3. 5η τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2020 (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών).
 4. 8η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020.
 5. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού και Στοιχείων Ισολογισμού 3ου τριμήνου 2020.
 6. Έγκριση παράτασης απευθείας μίσθωσης για το ακίνητο επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 1 στην Κοινότητα Παπάγου, ιδιοκτησίας του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς, Θαλάσσης και Αέρος (Α.Ο.Ο.Α.)».
 7. Εξέταση αιτήματος της Ετερόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «Χ. Σταυρακάκη και ΣΙΑ Ε.Ε.», για την παράταση ενός έτους της σύμβασης μίσθωσης του κυλικείου εντός του Κοιμητηρίου της Κοινότητας Χολαργού (άρθρο 132 του Ν. 4692/2020).
 8. Εξέταση αιτήματος του κου Πέτρου Αποστόλου, για την παράταση ενός έτους της σύμβασης μίσθωσης του κυλικείου εντός του Δημοτικού Κηποθεάτρου (άρθρο 132 του Ν. 4692/2020).
 9. Παράταση του με αριθ. πρωτ. 23733/05-10-2016 συμφωνητικού εκμίσθωσης κοινοχρήστων χώρων, για την τοποθέτηση στεγάστρων αναμονής, για την τοποθέτηση στεγάστρων αναμονής επιβατών σε στάσεις υπεραστικών αστικών και Δημοτικών λεωφορείων.
 10. Συγκρότηση επιτροπής της παρ. 5 του άρθρου 186 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Α΄

114) για τον καθορισμό του μισθώματος κατά τον χρόνο παράτασης των μισθώσεων: α) του κυλικείου εντός του Δημοτικού Κηποθεάτρου, β) του κυλικείου εντός του Κοιμητηρίου της Κοινότητας Χολαργού, γ) του περιπτέρου στην Λ. Μεσογείων 264 και Πυθαγόρα στην Κοινότητα Χολαργού.

 1. Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας εκποίησης κατεστραμμένων κάδων απορριμμάτων και ορισμός μελών επιτροπής εκτίμησης των υπό εκποίηση κάδων.
 2. Έγκριση γνωμοδότησης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, για τις μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2020-2021.
 3. Έγκριση γνωμοδότησης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, για τις μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2020-2021.
 4. Παραχωρήσεις σχολικών χώρων.
 5. Εξέταση αιτήματος της κας Ανδρομάχης Καρατζά για μείωση μισθώματος κυλικείου εντός του Β΄ Λυκείου Χολαργού.
 6. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής καταγραφής και καταστροφής υλικών του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.
 7. Έγκριση της υπ΄ αριθ. 42/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με απαγόρευση στάθμευσης, σε οδικό τμήμα της Κοινότητας Χολαργού (Βεντούρη 43).
 8. Έγκριση της υπ΄ αριθ. 43/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με αίτημα για παραχώρηση θέσης στάθμευσης οχήματος Α.μ.Ε.Α., σε οδικό τμήμα της Κοινότητας Χολαργού (Αμφίσσης 12).