Παγκόσμια Hμέρα Yγείας σήμερα. Θέμα: «Υγεία για όλους»

Η 7η Απριλίου έχει καθιερωθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) ως Παγκόσμια Ημέρα Υγείας. Η μέρα αυτή αποτελεί την επέτειο της ίδρυσης του ΠΟΥ και χρησιμοποιείται κάθε χρόνο ως ευκαιρία για την ανάδειξη ενός σημαντικού ζητήματος σχετικά με την υγεία.
To Θέμα του φετινού εορτασμού «Υγεία για όλους» έχει στόχους:
  • Να κατανοήσουν όλοι τι είναι η γενική κάλυψη της υγείας και  να υποστηρίξουν παντού την ισότιμη πρόσβαση στηn υγειονομική φροντίδα.
  • Οι υπουργοί υγείας και οι φορείς λήψης αποφάσεων της κυβέρνησης να καλύψουν τα κενά στον τομέα της υγείας είτε αυτό αφορά το εργατικό προσωπικό, είτε τον εξοπλισμό.
  • Οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να προωθήσουν τη δράση αυτή παρέχοντας υπηρεσίες σε όλους τους ανθρώπους και βοηθώντας τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων για την υγεία να αναγνωρίσουν τι χρειάζονται οι άνθρωποι όσον αφορά την περίθαλψη, ιδίως στο επίπεδο πρωτοβάθμιας περίθαλψης.

Κάθε χρόνο την ημέρα αυτή, γίνονται εκδηλώσεις, γράφονται άρθρα που προσπαθούν  να τονίσουν πόσο σημαντική είναι η υγεία,  ποια η θέση της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης σε αυτή. Επίσης προτείνονται  δράσεις έτσι ώστε να την επιτευχθούν οι εκάστοτε στόχοι.

Όμως «Υγεία για όλους» δεν παρέχεται  με εκδηλώσεις, άρθρα και ευχολόγια.

Χρειάζεται εντατική μελέτη, έγκαιρη ανίχνευση και εφαρμογή τεκμηριωμένων και βέλτιστων πρακτικών

Το δικαίωμα στην προστασία της υγείας προβλέπεται και προστατεύεται από το Ελληνικό Σύνταγμα ως ένα από τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα καθότι σχετίζεται με την ίδια την ανθρώπινη ύπαρξη.

Σημαντικό είναι να δοθεί έμφαση στις ανάγκες των νέων ανθρώπων.

Είναι ώρα για διαμόρφωση κοινών θέσεων και να απαιτηθούν περισσότερα για αυτόν τον ευαίσθητο πληθυσμό – το μέλλον μας εξαρτάται από αυτόν!