Προσεισμικός Έλεγχος σε σαράντα επτά (47) κτίρια του Δήμου

Προσεισμικός Έλεγχος
Προσεισμικός Έλεγχος
Η ασφάλεια των κτιρίων και κυρίως των σχολείων μας, αποτελεί για τη δημοτική αρχή άμεση προτεραιότητα. Για το λόγο αυτό ήταν και στην πρώτη θέση της ιεράρχησής μας στο πρόγραμμα «Α. Τρίτσης».

Το Β’ εξάμηνο του 2022, πραγματοποιήθηκε ο Πρωτοβάθμιος Προσεισμικός Έλεγχος σε είκοσι τρία συγκροτήματα και σαράντα επτά (47) συνολικά κτίρια του Δήμου, που αφορούν σε σχολικά κτίρια όλων των βαθμίδων, δημοτικά κτίρια και αθλητικές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία και τις προδιαγραφές του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ).

Ο έλεγχος των κτιρίων έγινε μέσω του προγράμματος «Α. Τρίτσης», και εκπονήθηκαν εκθέσεις από τον ΟΑΣΠ, χωρίς να διατυπωθούν παρατηρήσεις και χωρίς την κατάταξη κάποιου κτιρίου σε κατηγορία που να απαιτεί Δευτεροβάθμιο Προσεισμικό Έλεγχο.

Επίσης, μετά από ειδικές  μελέτες στατικής ενίσχυσης, κρίθηκε αναγκαία η στατική θωράκιση του1ου Παιδικού Σταθμού Χολαργού, κτίριο Δημάρχου Σοφοκλή Μαντά, στο οποίο υλοποιούνται σχετικές εργασίες, όπως και εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου.

Ακόμα, εργασίες στατικής ενίσχυσης πραγματοποιήθηκαν και στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο (ΕΑΚ) Παπάγου, το οποίο κατασκευάστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 80, με εργασίες σεισμικής θωράκισης και ενίσχυση της οροφής του κτιρίου, οι οποίες ολοκληρώθηκαν εντός του Φθινοπώρου 2022, ενισχύοντας τη στατικότητα του κτιρίου.