ΠΡΟΣΟΧΗ!! ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΓΚΗ για αιμοπετάλια.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Από την Ενωση Γονέων λαβαμε το ακόλουθο μήνυμα
Από οικογένεια μαθητή Δημοτικού του Δήμου μας, υπάρχει θερμή παράκληση και ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΓΚΗ για αιμοπετάλια

Ο έλεγχος συμβατότητας και ικανότητας γίνεται στο 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΟ ΑΕΡΟΠΟΡΊΑΣ 10-12πμ και 6-8μμ και το ΣΚ. Η λήψη, εφόσον καλύπτονται οι προϋποθέσεις γίνεται με ραντεβού. Είναι απλή όπως η αιμοδοσία απλά κρατάει λίγο παραπάνω. Αποκλείονται γυναίκες με πάνω από 2 εγκυμοσύνες, άτομα με γνωστά νοσήματα και που παίρνουν φάρμακα κλπ. Προτιμούνται οι νεότεροι και οι ήδη αιμοδότες (επειδή συνήθως καλύπτουν αυτές τις προϋποθέσεις). 

Ασθενής ΑΝΙΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ, νοσηλεύεται στο 251 ΓΝΑ (Αεροπορίας).