Πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης Δήμου Παπάγου-Χολαργού 2017

Πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης
Πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης
Ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού στο πλαίσιο  της κοινωνικής πολιτικής και της προσφοράς κοινωνικών παροχών προς τους πολίτες, διοργανώνει το δωρεάν «Πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης» για τα παιδιά των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου.

Το πρόγραμμα θα διαρκέσει από τις 21 Ιουνίου έως τις 31 Ιουλίου 2017, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 07:30 έως 15:30 και θα στελεχωθεί από εκπαιδευτικούς με Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση.

  • Θα διεξάγεται για τη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού στο 4ο Δημοτικό Σχολείο επί της οδού Τήνου 4 και  για τη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου, στο 2ο – 3ο Δημοτικό Σχολείο επί της οδού Μακεδονίας 2.
  • Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από την Πέμπτη 8 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 16 Ιουνίου, στο Δημαρχείο Παπάγου – Χολαργού στο γραφείο Παιδείας, Περικλέους 55 (08:30 – 14:30, ισόγειο – κα Χριστίνα Παυλοπούλου).
  • Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή είναι:
  • Βεβαίωση εργασίας των γονέων ή φωτοαντίγραφο κάρτας ανεργίας.
  • Αποδεικτικό κατοικίας για κατοίκους οι οποίοι δεν είναι δημότες (λογαριασμός).
  • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (μπορεί να ζητηθεί αυτεπάγγελτα από το Τμήμα Παιδείας).
  • Αίτηση-Δήλωση Συμμετοχής (θα δίδεται στο Δημαρχείο με την κατάθεση των υπόλοιπων δικαιολογητικών).

Προτεραιότητα θα δοθεί σε πολύτεκνες, τρίτεκνες, μονογονεϊκές οικογένειες, ΑμεΑ και ανέργους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 213 200 2910 και 213 2002893.

 

Γραφείο Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων