Πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης διοργανώνει ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού

Πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης
Πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης
Ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού στο πλαίσιο  της κοινωνικής πολιτικής και της προσφοράς κοινωνικών παροχών προς τους πολίτες, διοργανώνει το «Πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης»,  δωρεάν για παιδιά των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου και συγκεκριμένα για απόφοιτους 1ης  Δημοτικού έως και απόφοιτους 5ης Δημοτικού (γεννημένα τα έτη 2008 έως και  2012).

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί για χρονικό διάστημα 27 ημερών, από Πέμπτη 20 Ιουνίου έως και Παρασκευή  26 Ιουλίου 2019 και θα χωριστεί σε 2 περιόδους. Συγκεκριμένα:

1η περίοδος : από Πέμπτη 20 Ιουνίου έως και  Τρίτη  9 Ιουλίου (14 ημέρες)

2η περίοδος : από Τετάρτη 10 Ιουλίου έως και Παρασκευή  26 Ιουλίου 2019 (13 ημέρες)

Οι γονείς μπορούν να επιλέξουν μία από τις δύο περιόδους. Σε  περίπτωση που υπάρξουν κενά υπάρχει η δυνατότητα επιλογής και των δύο περιόδων.

Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 07:30 έως 15:30 και θα στελεχωθεί από εκπαιδευτικούς με Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση.

Τόπος διεξαγωγής :

  • Για την Δημοτική Κοινότητα Χολαργού στο 4ο Δημοτικό Σχολείο επί της οδού Τήνου 4
  • Για την Δημοτική Κοινότητα Παπάγου, στο 1ο Δημοτικό Σχολείο επί της οδού Ιωνίας και Αργυροκάστρου.

 

Αιτήσεις

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στο  Δημαρχείο Παπάγου – Χολαργού (Περικλέους 55), Γραφείο Πρωτοκόλλου από την Τρίτη 4 Ιουνίου 2019 έως και την Πέμπτη 13 Ιουνίου 2019,  και ώρες 08:30 – 14:30.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή είναι:

  • Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση Συμμετοχής (διαθέσιμο έντυπο στην ιστοσελίδα του Δήμου https://dpapxol.gov.gr/news/deltia-tipou)
  • Βεβαίωση εργασίας των γονέων ή βεβαίωση ανεργίας.
  • Αποδεικτικό κατοικίας για κατοίκους οι οποίοι δεν είναι δημότες (π.χ. λογαριασμός ΔΕΚΟ ή ιδιωτικής εταιρείας ή αντίγραφο φορολογικής δήλωσης Ε1 κ.λπ.).
  • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (για τους δημότες: μπορεί να ζητηθεί αυτεπάγγελτα από τα Δημοτολόγιο του Δήμου)

 

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων (σύμφωνα με τον αριθμό πρωτοκόλλου) και θα δοθεί προτεραιότητα στα παιδιά των ανέργων, πολυτέκνων και μονογονεϊκών οικογενειών.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Παιδείας, Νεολαίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Παπάγου-Χολαργού στα τηλέφωνα 213 2002910, 213 2002909, 213 2002893, 213 2002903 .