Ρομποτική, ρητορική και αρχαία Ελληνικά ξεκινούν στο Λείριον το Σάββατο

Ρομποτική, ρητορική και αρχαία Ελληνικά ξεκινούν στο Λείριον το Σάββατο
Ρομποτική, ρητορική και αρχαία Ελληνικά ξεκινούν στο Λείριον το Σάββατο
Ρομποτική, ρητορική και αρχαία Ελληνικά ξεκινούν στο Λείριον το Σάββατο

Πιο συγκεκριμένα

* Ρομποτική για μαθητές 5 έως 9 ετών.

* Ρητορική για μαθητές 3η, 4η, 5η δημοτικού.

* Αρχαία Ελληνικά για μαθητές από 4 ετών.

Τα παιδιά που δήλωσαν συμμετοχή θα πρέπει να είναι στον χώρο 10 λεπτά πριν για να παρακολουθήσουν δωρεάν το πρώτο εργαστήρι και να γνωριστούν με τους εκπαιδευτές!

* 10:00 – 11 :00 Ρομποτική / Ρητορική

* 11:00 – 12 :00 Αρχαία Ελληνικά