Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 17 Ιανουαρίου

δημος-παπαγου-χολαργου-kosmonea-001

Η 1η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης μας θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 17 Ιανουαρίου και ώρα 17:30

Δείτε τα θέματα:

 1. Εξέταση αιτήματος δημοτών, σχετικά με τη χωροθέτηση της λαϊκής αγοράς στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού.
 2. Έγκριση σύστασης Ειδικού Δεσμευμένου Λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα».
 3. Παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου, στο Ο.Τ. 180 της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου, για τις ενοριακές ανάγκες του Ιερού Ναού Αγίας Σκέπης και Αγίου Αλεξάνδρου.
 4. Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών ΟΤΑ και τακτικού προσωπικού του κλάδου ΔΕ τηλεφωνητών στους ΟΤΑ.
 5. Αντικατάσταση μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (Δ.Ε.Δ.).
 6. Καθορισμός ανώτατου ορίου εξόδων κηδείας αιρετών.
 7. Ανατροπές αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων (Α.Α.Υ.) οικονομικού έτους 2016.
 8. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου, έτους 2017.
 9. Αναμόρφωση προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2017.
 10. Έγκριση Ε΄ αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.), οικονομικού έτους 2016.
 11. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για εκδηλώσεις του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, έτους 2017.
 12. Επιστροφή οικογενειακών τάφων στο Δήμο.