Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη

δημοτικο-συμβουλιοjpg1
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης μας την Πέμπτη 10 -5 και ώρα 19:00 με κυριότερα θέματα:
Συζήτηση και λήψη απόφασης  για το σχέδιο νόμου «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Εμβάθυνση της Δημοκρατίας, Ενίσχυση της Συμμετοχής, Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ (Πρόγραμμα ‘ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι ’) και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ».
Ψήφισμα της Ένωσης Γονέων Παπάγου – Χολαργού, για «δωρεάν» παιδεία στα σχολεία του Δήμου
Λήψη απόφασης για υποβολή αιτήματος ένταξης στο πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ», του Υπουργείου Εσωτερικών, στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες Δήμων», με τίτλο: «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των Δήμων της χώρας».

Δείτε παρακάτω την πρόσκληση