Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο

δημοτικο Συμβούλιο
Την Τετάρτη 26 Ιουλίου και ώρα 19:00 θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης η  τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  με τα παρακάτω  θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Επικύρωση του υπ’ αριθ. 12/2023 πρακτικού συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

 • 1η τροποποίηση (χρονική παράταση) σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου παρακολούθησης των δράσεων μικροκινητικότητας Δήμου Παπάγου – Χολαργού».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 •  Ένταξη του Δήμου Παπάγου – Χολαργού στο πρόγραμμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α. -τέως ΟΑΕΔ) «Πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών, σε επιχειρήσεις,φορείς και οργανισμούς του Δημόσιου τομέα και σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ».
 •  Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου Χολαργού για το διδακτικό έτος 2023-2024.
 •  Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. 18318/2022 σύμβασης με τίτλο «Ανάθεση υπηρεσιών καθαρισμού κτιρίων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού διάρκειας τριών (3) ετών», λόγω αναπροσαρμογής του κατώτατου ημερομισθίου.
 • Αντικατάσταση μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».
 •  Αντικατάσταση μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 • Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. 22023100 σύμβασης της προμήθειας με τίτλο «Αναβάθμιση της Πλατείας Φλωρίνης του Δήμου Παπάγου – Χολαργού».
 •  Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών».
 •  Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 2ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) του έργου «Υλοποίηση έργων αποκατάστασης στον 1ο Παιδικό Σταθμό Χολαργού».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

 Εξέταση αιτημάτων κοπής δέντρων επί των οδών:

 • Κοινότητα Χολαργού

α. Υμηττού 108.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 •  Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, ως ιδρυτικού μέλους στην υπό σύσταση Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ) με την επωνυμία «Κέντρο Περίθαλψης – Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων (ΚΕ.Π.Υ.Α. – Rex).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

 Έγκριση παράτασης – ανανέωσης του συμφωνητικού συνεργασίας, για τη διαχείριση μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης, στο πλαίσιο της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων στον Δήμο Παπάγου – Χολαργού.

ΓΕΝΙΚΑ

 •  Έγκριση 3 ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Παπάγου – Χολαργού (Δ.Ο.Π.Α.Π.)» οικονομικού έτους 2023, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 35/2023 απόφασή του.
 •  Έγκριση της υπ’ αριθ. 45/2023 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την αυτοδίκαιη άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 158Β, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν. 4759/2020, προς διόρθωση της υπ’ αριθ. 20/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά το «κτίριο αγοράς» επί της οδού Εθν. Αμύνης 27 της Κοινότητας Παπάγου.