Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο την Πέμπτη

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου Χολαργού την Πέμπτη 20.06.2019 και ώρα 19:00 στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να συζητηθούν και να αποφασιστούν τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:
i.  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ
 1. Λήψη απόφασης για υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, στο πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ», πρόσκληση VIII, που αφορά στην εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας, στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες Δήμων».
ii.  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2019 (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών).
 2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους
 3. Εξειδίκευση πιστώσεων για εκδηλώσεις τού Δήμου Παπάγου – Χολαργού.
 4. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους.
iii.  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ
 1. Εξέταση αιτημάτων κοπής δέντρων επί των οδών:
 • Δημοτική Κοινότητα Παπάγου
  • Ελλησπόντου 4
  • Μεγάλο Πάρκο (πέριξ Piu Verde)
 • Δημοτική Κοινότητα Χολαργού
  • Σύρου 2
  • Ναυαρίνου
iv.   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 1. Έγκριση του από 15.05.2019 πρακτικού κλήρωσης υπαλλήλων, ως μελών Επιτροπών Παραλαβής Έργων τού Δήμου Παπάγου – Χολαργού.
 2. Έγκριση του από 11.06.2019 πρακτικού κλήρωσης υπαλλήλων, ως μελών Επιτροπών Παραλαβής Έργων τού Δήμου Παπάγου – Χολαργού.
 3. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής και ελέγχου τής ποιότητας υλικών, που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή ή ενσωματώνονται σε αυτό, για το έργο: «Συντήρηση και επισκευή Νηπιαγωγείων – Δημοτικών Σχολείων 2018-2019».
 4. Παραλαβή τής μελέτης: «Τοπογραφική αποτύπωση Κοιμητηρίου Παπάγου, Σταδίου Μαρκ Μαρσώ Χολαργού, οδού Μακεδονίας Παπάγου και οδού Σαρανταπόρου Χολαργού».
 5. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής τού έργου: «Διαμόρφωση και ανάπλαση ευρύτερης περιοχής πλατείας Φανερωμένης – παρέμβαση στην πλατεία Αγίας Τριάδος».
 6. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής τού έργου: «Συντηρήσεις, επισκευές και ανακατασκευές πεζοδρομίων έτους 2016».
 7. Έγκριση παράτασης του επιπρόσθετου χρόνου για τη σύνταξη της μελέτης: «Οριστική μελέτη με τεύχη δημοπράτησης κύριων αγωγών όμβριων υδάτων λεκάνης Αγίου Ιωάννου Θεολόγου, Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου» (σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν. 4412/2012).
v.   ΓΕΝΙΚΑ
 1. Ενημέρωση, συζήτηση και λήψη απόφασης για λειτουργία νυχτερινής λεωφορειακής γραμμής στον άξονα της Λεωφόρου Μεσογείων (υπ΄ αριθ. 15206/2019 έγγραφο του κου Περικλή Ζήκα – Επικεφαλής

«Δίκτυο Πολιτών Χολαργού – Παπάγου»).

 1. Έγκριση της υπ’ αριθ. 3/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την τροποποίηση Κανονισμού λειτουργίας τής Εμποροπανήγυρης για τον εορτασμό τού Καθεδρικού Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Φανερωμένης Χολαργού, στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού.
 2. Έγκριση Δ΄ αναμόρφωσης προϋπολογισμού τού Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.), οικονομικού έτους 2019, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 83/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του.
 3. Έγκριση της υπ’ αριθ. 10/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τη «Σημειακή τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 188Ζ της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου, για αλλαγή χρήσης από χώρο πολιτιστικού κέντρου και υπηρεσιών τού Δήμου, σε βρεφικό και παιδικό σταθμό».
 4. Έγκριση της υπ’ αριθ. 11/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με αίτημα δημότη για απαγόρευση στάθμευσης σε οδικό τμήμα τής Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού (Ξανθίππου 63).
 5. Έγκριση της υπ’ αριθ. 12/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με αίτημα δημότη για παραχώρηση θέσης στάθμευσης Α.μ.Ε.Α., σε οδικό τμήμα τής Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού (Σκοπέλου 5).