Τεχνικό Πρόγραμμα 2024: Επενδύοντας για Βιώσιμη Ανάπτυξη και Κοινωνική Σύνθεση

Τεχνικό Πρόγραμμα 2024
Με την ανακοίνωση του Τεχνικού Προγράμματος για το έτος 2024, ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού παρουσιάζει ένα στρατηγικό σχέδιο που επιδιώκει τη συνολική βελτίωση των υποδομών και την ενίσχυση της κοινωνικής ζωής.

Ο προϋπολογισμός, που φτάνει τα 3.272.274,56 € και αναμένεται να αυξηθεί κατά 23% για το 2025, αντανακλά την πρόθεση του Δήμου να επενδύσει σε καινοτόμα έργα και να διατηρήσει την ποιότητα των υπαρχουσών υποδομών.

Με το 11% του προϋπολογισμού να είναι αφιερωμένο σε νέα έργα και μελέτες, ο Δήμος επιδιώκει τη δημιουργία νέων χώρων σε σχολεία και κοινόχρηστους χώρους, καθώς και την προώθηση αειφόρων προτάσεων. Το υπόλοιπο 89% επενδύεται σε συνεχιζόμενα έργα, ενισχύοντας τη σταθερότητα και τη βιωσιμότητα των υποδομών.

Το Τεχνικό Πρόγραμμα ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της πόλης, προωθώντας την εκπαίδευση,  τον πολιτισμό και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Με ένα πολυσύνθετο μίγμα νέων και συνεχιζόμενων έργων, ο Δήμος οδηγεί την πόλη προς ένα δυναμικό, προοδευτικό μέλλον, ενισχύοντας την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη. Με σταθερή προσήλωση στην υπηρεσία των πολιτών, το Τεχνικό Πρόγραμμα 2024 αποτελεί το βήμα προς ένα φωτεινό και προοδευτικό μέλλον για τον Δήμο μας.

Τα νέα έργα και μελέτες στο τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2024 είναι:

 1. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
 1. ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
 2. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
 3. ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 188Ζ ΤΗΣ Κ.Π.
 4. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ 2024

Τα συνεχιζόμενα έργα και μελέτες στο Τεχνικό Πρόγραμμα του έτους 2024 είναι:

 1.    ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ”ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ” ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΓΗΠΕΔΩΝ PADEL
 2. ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ Δ. Κ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΟΦΟΣ ΤΣΑΚΟΥ.
 3. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ  ΧΟΛΑΡΓΟΥ
 1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
 1. ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
 2. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 1ουΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
 1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
 2. ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ
 3. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΥ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ
 4. ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΑΡΑΔΡΟΜΟΥ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ
 5. ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 4ουΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ
 1. ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ)
 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
 1. ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ

15. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ 2024