Το 2ο Δημοτικό Σχολείο Παπάγου-“Αλέκος Φασιανός” στο Πρόγραμμα Erasmus KA122

2ο Δημοτικό Σχολείο Παπάγου
Το 2ο Δημοτικό Σχολείο Παπάγου-“Αλέκος Φασιανός” συμμετείχε ενεργά στο εγκεκριμένο πρόγραμμα Erasmus KA122 με τίτλο “Αναλαμβάνουμε δράση για τη δημιουργία ενός σύγχρονου ευρωπαϊκού βιώσιμου σχολείου” -Κωδικός Σχεδίου: 2023-1-EL01-KA122-SCH-000134380. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, η διευθύντρια του σχολείου, Πηνελόπη Κωστόγιαννη, και η εκπαιδευτικός γαλλικής γλώσσας, Κατερίνα Μπεγάκη, παρακολούθησαν στο Ελσίνκι της Φινλανδίας από τις 27 Μαΐου έως την 1 Ιουνίου 2024, το πέμπτο εγκεκριμένο επιμορφωτικό σεμινάριο Erasmus+ KA122 με τίτλο “Environmental Education in Finland: the Eco-Social Approach”, που διοργάνωσε ο εκπαιδευτικός φορέας Europass Teacher Academy.

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στην αγγλική γλώσσα και συμμετείχαν εκπαιδευτικοί από διάφορες χώρες της Ευρώπης, όπως την Ελλάδα, τη Γερμανία, τη Γαλλία, τις Νήσους Αζόρες, την Ισπανία, τη Ρουμανία και τη Σλοβενία. Κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης, οι συμμετέχοντες εξερεύνησαν ποικίλα μοντέλα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και βιώσιμης ανάπτυξης, ενισχύοντας τη σχέση των μαθητών με τη φύση και προωθώντας μια νέα οπτική στα σύγχρονα σχολεία όσον αφορά το περιβάλλον, την κοινωνία, την οικονομία και τον πολιτισμό.

Οι εκπαιδευτικοί έμαθαν πώς να καλλιεργούν στους μαθητές την υπευθυνότητα του καταναλωτή και την ενεργή συμμετοχή τους ως πολίτες. Έδωσαν έμφαση στον σχεδιασμό και την υλοποίηση περιβαλλοντικών σχεδίων, με κύριο στόχο την ενεργό συμμετοχή των μαθητών στην πρόληψη και την επίλυση περιβαλλοντικών ζητημάτων, καθώς και την ανάληψη δράσεων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

Αυτό το σεμινάριο ήταν το τελευταίο από τα πέντε που συμπεριλαμβάνονταν στο εγκεκριμένο πρόγραμμα Erasmus+ ΚΑ122 του 2ου Δημοτικού Σχολείου Παπάγου-“Αλέκος Φασιανός” για το σχολικό έτος 2023-2024. Συνολικά, η συμμετοχή σε αυτό το πρόγραμμα προσέφερε σημαντικές εμπειρίες και ευκαιρίες για προώθηση καινοτόμων πρακτικών, ανταλλαγή ιδεών και ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, με στόχο την υλοποίηση καινοτόμων ευρωπαϊκών προγραμμάτων στο μέλλον.

Η εμπειρία αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της δημιουργίας ενός σύγχρονου ευρωπαϊκού βιώσιμου σχολείου, συμβάλλοντας στην καλλιέργεια συνειδητοποιημένων και ενεργών πολιτών του μέλλοντος.