Έκτακτο προσωπικό για την καθαριότητα προσλαμβάνει ο Δήμος Παπάγου Χολαργού

Ο Δήμος Παπάγου Χολαργού, προβαίνει στην έκδοση νέας ανακοίνωσης για την κάλυψη των υπολειπόμενων θέσεων έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας

Read more

Δήμος Παπάγου Χολαργού: Προσλήψεις έκτακτου προσωπικού

Ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού προσλαμβάνει έκτακτο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για εποχικές ανάγκες φύλαξης και προστασίας των

Read more