Προκήρυξη Υποτροφιών από το Ίδρυμα Παιδείας και Ελληνικού Πολιτισμού.

Προκήρυξη Υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό Το Ίδρυμα Παιδείας και Ευρωπαϊκού  Πολιτισμού (ΙΠΕΠ) ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο

Read more