Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο ο Κανονισμός Λειτουργίας της Τράπεζας Αίματος του Δήμου Παπάγου-Χολαργού

Στην έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας της Τράπεζας Αίματος του Δήμου Παπάγου-Χολαργού προχώρησε στην συνεδρίαση της Τετάρτης 31 Μαρτίου 2021 το

Read more