Ελλάδα και Τουρκία στην ενεργειακή σκακιέρα της Ανατολικής Μεσογείου.

Η ύπαρξη μεγάλων κοιτασμάτων φυσικού αερίου στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Κύπρου, Αιγύπτου, Ισραήλ και Λιβάνου, μετέβαλε – από τα μέσα

Read more