Συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης για προϋπολογισμό και τεχνικό πρόγραμμα

Συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης την Τετάρτη 21 Ιουλίου 2021 και ώρα 18:00 με μοναδικό θέμα την Υποβολή προτάσεων, για

Read more

Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης συνεδριάζει

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης συνεδριάζει την  Τετάρτη  09  Ιουνίου  2021  και  ώρα  18:00 . Η συνεδρίαση  θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης

Read more