Διαδικτυακός διαγωνισμός από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Διαδικτυακός διαγωνισμός για την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα ανακύκλωσης από το ΥΠΕΚΑ στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Μείωσης Απορριμμάτων

Read more