Η αλήθεια για τη διαμόρφωση του χώρου κάτω από την Αγία Σκέπη.

Η μελέτη διαμόρφωσης του χώρου κάτω από την Αγία Σκέπη αποσκοπεί στη δημιουργία ενός νέου χώρου αναψυχής με ελεύθερη πρόσβαση

Read more

25ης Μαρτίου, ο πιο δύσκολος δρόμος του Δήμου. Δείτε πως θα διαμορφωθεί!

Η οδός 25ης Μαρτίου ενώνει τις δύο κοινότητες του δήμου μας. Εμπορικός δρόμος της περιοχής στον οποίο η κυκλοφορία έχει

Read more