Το 𝐈𝐍𝐒𝐏𝐈𝐑𝐄 πάει στον “𝝚𝞀𝞈𝞃ό𝝹𝞀𝝸𝞃𝝾” !

Το 𝐈𝐍𝐒𝐏𝐈𝐑𝐄  πάει θέατρο! Το 𝝨ά𝝱𝝱𝝰𝞃𝝾 𝟰 𝝡𝝰𝞀𝞃ί𝝾𝞄 𝟮𝟬𝟮𝟯, στις 𝟏𝟓:𝟎𝟎.Θα παρακολουθήσουμε  𝞃𝝾𝝼 “𝝚𝞀𝞈𝞃ό𝝹𝞀𝝸𝞃𝝾” 𝞃𝝾𝞄 𝝗𝝸𝞃𝞂έ𝝼𝞃𝝵𝝾𝞄 𝝟𝝾𝞀𝝼ά𝞀𝝾𝞄 ένα από τα

Read more