Θαλάσσια Μπάνια από το ΔΟΚΜΕΠΑ. Ξεκίνησαν οι εγγραφές.

Το πρόγραμμα «Θαλάσσια Μπάνια» απευθύνεται κυρίως στα μέλη του Κ.Α.Π.Η., στους συνοδούς και στις οικογένειές τους, Δημότες και Κατοίκους τού Δήμου Παπάγου

Read more

Θαλάσσια μπάνια 2017: ξεκίνησαν οι δηλώσεις συμμετοχής

Φίλες & Φίλοι, Σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα έτους 2017 το τμήμα ΚΑΠΗ του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής

Read more