Αποψιλώσεις και καθαρισμοί κοινόχρηστων χώρων του Δήμου

Εν όψει της έναρξης της αντιπυρικής περιόδου 2022, και με στόχο την πρόληψη πυρκαγιών αλλά και τον ευπρεπισμό του αστικού

Read more