Καθαριότητα στην πόλη: Μια πρόκληση που απαιτεί τη συμμετοχή όλων

Η καθαριότητα στην πόλη αποτελεί σημαντικό δείκτη της ποιότητας ζωής και του πολιτισμού που απολαμβάνουν οι κάτοικοι της. Η καθαρή

Read more