Νέα Δημοκρατία: Συγκεντρώνουμε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης

13 Μαρτίου στις 12.00 στα Πετράλωνα (Ελληνική Εθελοντική Συμπαράσταση ΑΜΚΕ – Νηλέως 50 & Δημοφώντος 21) Μία Πρωτοβουλία των Γραμματειών:

Read more