Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου Παπάγου: Πανήγυρη επί τη εορτή ανακομιδής λειψάνων του Αγ. Γεωργίου

Μετά την κατάπαυση των διωγμών και την επικράτηση του χριστιανισμού σ’ όλο το Ρωμαϊκό κράτος, επί Μεγάλου Κωνσταντίνου, οι χριστιανοί

Read more