Ενημέρωση για τα περιττώματα των ζώων από τον Αντιδήμαρχο κ. Θανάση Αυγουρόπουλο

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Καθαριότητας οι ιδιοκτήτες ή συνοδοί κατοικίδιων ζώων υποχρεούνται να μεριμνούν για τον άμεσο καθαρισμό του περιβάλλοντος

Read more