Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα: Προληπτικός έλεγχος στο ΙΑΣΩ

Το ΙΑΣΩ, με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού για θέματα σεξουαλικής υγείας δίνει έμφαση στην πρόληψη και προσφέρει εξετάσεις για

Read more