Δήμος Παπάγου Χολαργού: Προσλήψεις έκτακτου προσωπικού

Ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού προσλαμβάνει έκτακτο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για εποχικές ανάγκες φύλαξης και προστασίας των

Read more

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής προσλαμβάνει 9 άτομα

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής απευθύνει πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης

Read more

Εποχικό προσωπικό προσλαμβάνει ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού. Δείτε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

Εποχικό προσωπικό. Ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού πρόκειται να προβεί σε προσλήψεις έκτακτου εποχικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

Read more