Ας φροντίσουμε την πόλη μας, ας προστατέψουμε ο ένας τον άλλο…..

Συνηθίζουμε να επικρίνουμε διάφορα πράγματα που δεν κάνουν οι αρμόδιες αρχές – το κράτος, τα υπουργεία, η τοπική αυτοδιοίκηση κλπ

Read more