ΟΑΕΔ : Συμμετοχή στο πρόγραμμα Ψηφιακό Μάρκετινγκ. Ξεκίνησαν οι αιτήσεις

Ξεκίνησε , η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων των επιχειρήσεων για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας

Read more