ΓΕΕΘΑ: Οδηγίες και μέτρα προς τους υπόχρεους στρατιωτικής θητείας

ΓΕΕΘΑ: Οδηγίες και μέτρα προς τους υπόχρεους στρατιωτικής θητείας ενόψει της 11ης Ιανουαρίου, ημερομηνίας έναρξης της κατάταξης κατηγοριών των υπόχρεων

Read more