Ιχνηλάτηση επαφών στα λειτουργικά συστήματα Android και iOS. Πως θα λειτουργεί.

Ενσωμάτωση συστήματος Ιχνηλάτισης επαφών στα λειτουργικά συστήματα Android και iOS με σκοπό την παρακολούθηση της εξάπλωσης της ασθένειας COVID-19 ανακοίνωσαν

Read more