Λάμπρος Κωνσταντέλλος. O νέος που πρωτοπορεί, καινοτομεί και προβάλλει την πόλη μας!

Συνέντευξη στη Χρύσα Παρίση Ο Λάμπρος Κωνστντέλλος ανήκει στους νέους εκείνους που  πρωτοπορούν, καινοτομούν , βρίσκουν νέες ιδέες και τις

Read more